Program management model - comprehensive

OPG Program Model

OPG programmodell, på engelska. Modellen innehåller detaljerade checklistor för vad som normalt görs i varje programfas. Modellen utgår från PMI’s standard: “The standard for program management, 4th ediion, 2008. Till modellen finns även ett antal mallar för olika dokument samt att några avsnitt har förtydligats i separata dokument, t ex runt risk, och att hantera nyttoeffekter.


Download here

You have to be logged in to view and download docs. Log in here!. Not a member? Register now!

This document has not been rated yet. Be the first one to rate it!


5 4 3 2 1


Reviews

There are no reviews yet. Be the first to write one!


Share with others

Related documents