Är din organisation mogen?

Behöver man bry sig? Det hänger idag mer på organisationen än projektledaren om vi får bra projekt.

En mogen organisationgör rätt projekt och konsekvent klarar att bli klar i tid och med rätt kostnad och med en omfattning som ger avsedda effekter.

Vad avses då med en mogen organisation? Följande delar brukar ingå när man mäter detta:

 • Att det finns standarder för projekt och ev för program och portföljhantering
 • Att man har definierat mätetal för processerna.
 • Att man kan styra mot uppställda mätetal
 • Att man ständigt förbättrar sina processer och därmed anpassar mätetal etc.

Samt, inte minst viktigt: Att organisationen ar en struktur för:

 • Säkerställa att alla initiativ stödjer mål och vision
 • Att det finns policies och riktlinjer
 • En fungerande resursallokering
 • Sponsorerna är utbildade och vet vad som krävs av en sponsor
 • Det finnsrutiner för att säkerställa kompetenser på kort och lång sikt
 • Medarbetssamtal som inkluderar mål och uppföljning för projekt
 • Utbildningsplaner för alla kategorier som arbetar inom projekt samt övriga organisationen
 • Rutiner, metoder och tekniker för att hantera Organisational Project Management
 • Etablerade mätetal för projektverksamheten
 • Lyckat projektindex
 • Benchmarking mot andra organisationer

Ett sätt att mäta en organisations projektmognad är att använda en etablerad metod, till exempel OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) från PMI. OPM3 har blivit en standard för mätning av projektmognad och utgår från de tre standerna för projekt, program och portfölj som PMI har tagit fram och publicerat.

För att veta mer besök http://www.pmi.org/BusinessSolutions/Pages/OPM3.aspx

Eller fråga Kjell Rodenstedt, certifierad OPM3 Consultant: kjell.rodenstedt at opgport.com

Publicerad av Kjell Rodenstedt, 2010-03-01


Kommentarer:

Det finns inga kommentarer än.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in här

Dela med andra