Var med och bygg världens bästa projektcommunity. Bli medlem nu!

Du får tillgång till vårt egenutvecklade material. Du kan bidra med eget och du får tillgång till andra medlemmars bidrag. Delad kunskap växer.

OPGport bygger på det öppna konceptet, vilket innebär:

  • Fritt att hämta
  • Fritt att använda
  • Fritt att bidra med egen utveckling och förbättringar

Det enda du behöver göra är att bli medlem. Medlemsskapet är personligt och kostnadsfritt. Du får då tillgång till:

  • Modeller för styrning av Portfölj, Program och Projekt
  • Stort urval av mallar
  • Kunskapsbas för hur man skall göra
  • Möjlighet att diskutera, fråga och bidra
  • Kontinuerliga förbättringar och uppdateringar
  • Karriär och egen utveckling
Personlig information

Konto

Visa e-postadress i offentlig profil?

Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken och innehålla 1 gemen, 1 versal och en siffra