Portal för program, projekt och närliggande områden

OPG Port är en portal för alla som vill utveckla sig själv eller sin organisation för hantering av projekt, program och portföljer. Portalen är öppen och allt material som finns på portalen kan användas fritt för eget bruk.

Här finns bland annat modeller för portföljstyrning, programstyrning samt projektstyrning med tillhörande mallar och råd. Öppenheten innebär också att det finns möjligheter att bidra med egna eller anpassade modeller, mallar, artiklar etc. Dessutom möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra.

På portalen kommer även en sektion för Individ- och teamutveckling. Här hittar du sådant som karriärstegar, befattningsbeskrivningar, att uppskatta sin egen kompetens och tips på hur den egna kompetensen kan utvecklas. Under denns rubrik kommer vi även att ta emot jobbannonser inom projektområdet.OPG Port bygger på det öppna koncept som först etablerats inom Open Source. Vi försöker följa detta koncept så långt det går. Tankar och idéer på hur vi kan utveckla konceptet såväl som modeller etc mottages med tacksamhet. Ett sätt att göra det är via forumet.

OPGport är utvecklat av de båda svenskarna Thomas Jansson och Kjell Rodenstedt, båda med decennielång erfarenhet av projekt, program och portföljhantering och styrning.  OPGport är tänkt som en oberoende professionell projektmötesplats på nätet. OPGport utvecklar, organiserar och publicerar processer, metoder, mallar och verktyg för projekt, program och portföljstyrning. Allt är tillgängligt för portalens medlemmar utan kostnad.

OPGport kommer även att arbeta för att samla och sprida kunskap om projekt och portföljstyrning. Portalen blir en samlingsplats där nyheter, jobb, utbildningar och aktiviteter inom projekt publiceras. OPGport följer de standarder som är framtagna av branschorganisationen PMI (Project Management Institute), och OPGport fungerar tillsammans med andra verktyg och modeller. En organisation med en befintlig projektmodell kan integrera den med OPGport.