OPG-modellen

Organisational Project Governance (OPG) adresserar en organisations hela projektverksamhet. För att lyckas krävs en enhetlig styrprocess som innehåller modeller, metoder, regler och riktlinjer. De organisatoriska förutsättningarna måste också finnas på plats.Det enskilt viktigaste förutsättningen är kompetetensnivån hos nyckelpersoner som projektledare, programledare, sponsorer, styrgruppsmedlemmar, portföljägare och ledningsgruppen.

Läs mer

OPG-modellen

Dela med andra