Program

Vad ett program är har länge varit ett diskussionsämne utan några vedertagna svar. Men nu finns standards, både “Standarad on Program Management” 2:nd edition 2008 från Project Management Institute (PMI), och “Managing Sucessful Programs” (MSP) från Office of Governemt and Commerce (OGC). Även om dessa två standards skiljer sig på en del punkter. så är likheterna mer framträdande. OPGports Program Management Model är baserad på PMIs standards, men är också influerad av MSP.

Vad är ett Program?

"Ett program är en grupp av relaterade projekt som samordnas, för att skapa nytta och fördelar som inte är möjliga när projekten styrs individuellt. Program kan innehålla operativt arbete och andra uppdrag som sker utanför de program och projekt som ingår." (Fritt översatt från PMIs definition i The Standard for Program Management, second edition, 2008).

Vi ser program som ett verktyg för förändring och för att skapa nyttor i organisationen. Projekt fokuserar på att leverera ett resultat, som en produkt eller tjänst. Program har ofta till uppgift att skapa värde till organisationen. Ett projekt vill oftast minimera ändringar som påverkar projektet. Ett program, däremot, är till för att förändra och kommer att förändras under sin livscykel. Program välkomnar förändringar i syfte att realisera överenskommen nytta i organisationen.

Varför Program?

Program kan med fördel användas när två eller flera projekt behöver styras på ett koordinerat sätt. De ingående projekten (men även andra program) kan ha beroenden av olika slag, till exempel:

  • Projekten levererar resultat till varandra
  • Projekten ska tillsammans skapa ett värde i organisationen
  • Projekten påverkar samma operativa delar inom verksamheten. En gemensam styrning minskar påverkan eller gör den lättare att hantera.
  • Projekten delar en eller flera risker som måste hanteras.
  • Projekten måste koordineras för en kund, som en del i en komplex leverans.
  • Nyttan som projekten skall leverera måste kordineras för att kunna realiseras.

Modellen kan i valda delar även användas för "multiprojekt" eller stora projekt med många delprojekt.

Notera att projekten inte behöver vara stora för det skall vara användbart med program management.

Dela med andra