Projekt

Projekt och projektledning har använts under många tusen år. Det är på de sista 40 åren som projektledning börjat bli mer professionell. Trenden har gått från att fokusera på tidplanering till att fokusera på humanaspekter och ledning och nu på 2010-talet till att bli mer inriktat på organisationen och organisationens styrning och ledning.

Projekten ses inte längre isolerat utan i ett större sammanhang. Självklart är individen och projektledning fortfarande av mycket stor betydelse för det enskilda projektet, men även faktorer som att göra rätt projekt, samverkan med övriga projekt och verksamheter och att verkligen se till att realisera nyttan som projektets resultat ska ge upphov till. Det är ett helhetsperspektiv som krävs idag.

OPGPort.com försöker lägga ett holistiskt synsätt på projekt och projekthantering. Detta sker dels genom att se projektportföljen och vad som krävs för denna och dels att ta fram modeller, mallar och metoder för det enskilda projektet och hur detta ska samverka med helheten.

Definition av projekt

“Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat” (definition av projekt av PMI i A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition 2008). Det är denna definition och PMI’s PMBOK® Guide som är utgångspunkten i den modell och de mallar som OPGPort.com har tagit fram. Modellerna knyter dessutom an till de övriga modellerna för Portfölj och Program. 

Dela med andra